Vi söker nu nya medlemmar till vår verksamhet!

I vår verksamhet kan du vara med antingen konkret eller som stödmedlem. Om du är intresserad av att etablera samarbete med oss, fyll då i ansökan online eller ladda ner registreringsblanketten här: Jurva School registreringsblankett (FIN)

Registreringsblankett

*sektioner som är markerade med en stjärna fylls i för ansökan om medlemskap

Stödmedlemskap

Ifall föreningens verksamhet, mål och värderingar är viktiga för dig och du vill gynna vår verksamhet, så går det enkelt genom att bli en stödmedlem i föreningen. Som medlem kan du stödja vårt arbete genom en medlemsavgift

Medlem i föreningen

Medlemskapet i föreningen godkänns av föreningens styrelse. Som medlem kan du delta i och påverka verksamheten i föreningen.

Medlemsavgiften är 20 euro / år / person

Medlemsavgiften är densamma för stödmedlemmar och föreningens medlemmar. Medlemsavgiften betalas årligen på föreningens konto. Pengar som fås via medlemsavgifter möjliggör vår förenings organisation och utveckling, och de kommer att användas till direkta kostnader. Informationen om medlemsavgiften skickas till den givna e-postadressen eller postadressen.