Bakgrund

Jurva school- Jurva Skolförening grundades 2013 och är en registrerad förening, som ligger i Södra Österbotten Kurikka Jurva. Jurva har en över 200-årig historia av möbeltillverkning, och en över 100-årig historia av utbildning i dekorativ träsnideri. Tyvärr har dessa och andra konst och industriella design, samt utbildningsområden i regionen avskaffats pga. utbildningspolitiska skäl. I Jurva har det funnits ett stort antal möbeltillverkare, men deras antal har också börjat minska. Föreningen grundades för att bevara och värna dessa branschers och traditioners framtid, även efter denna vändpunkt.

Syftet med verksamheten

Syftet med föreningens verksamhet är att främja och bevara den regionala expertisen i Jurva samt göra den känd regionalt och internationellt inom möbel-, finsnickeri-, dekorativ träsnideri-, design-, konst- och konsthantverksbranschen samt inom bostadsindustrin, och samla ihop traditioner samt färdigheter för bevarandet av kunskap och överföra den till yngre generationer.

Visionen

1 | Att skapa ett internationellt intressant och mångkunnigt Design Center i Jurva, som kommer att fortsätta den 100-åriga historien samt skapa och genomföra framtida koncept inom design, konst och hantverks industrin.

2 | Genomföra kursliknande utbilning som en privat läroanstalt “Jurva Design Academy,” inom bl.a. design, konst och hantverksindustrin samt inom interiör.

3 | Organisera helårig resindensverksamhet inom design och konst för både inhemska och internationella konstnärer, designers och andra yrkesgrupper. ”Jurva Residence of Multidisciplinary Arts, Crafts and Design”

4 | Att skapa en “Jurva Design Agency” agentur för marknadsföring och branding av lokal kunskap och öka medvetenheten om yrkesverksamma aktörer inom sektorerna.

5 | Växa till en betydande regional förening med ett internationellt nätverk.

6 | Fungera i Jurva som en förening som sammanför här tidigare utbildade inom möbel- och finsnickeri sektorn, dekorativ träslöjd, design, konst och konsthantverksindustrin.